• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

کافی شاپ خود را توسعه دهیم

چه راههای برای کافی شاپ خود را توسعه دهیم وجود راد


کافی شاپ خود را توسعه دهیم

برای توسعه کافی شاپ خود لازمه توجه داشته باشیم که مردم ترجیح میدهند برای خوردن یک لیوان چایی یا قهوه به جایی بروند که در ان احساس راحتی میکنند وگرنه در کنار خیابن هم میتوانند از یک دکه یک لیوان یبارمصرف چایی یا قهوه بگیرند فضای کافی شاپ شما باید دلنشین باشد به شکلی که مشتری عادت کند به بودن در محیط شما، عادت کند به اینکه قرارهای عاطفی خود را در کافی شاپ شما بگذارد حتما شما هم دیده این که برخی کافی شاپ ها هر روز گسترده تر میشوند و برخی پس از چند سال تعطیل میشوند، برای اینکه را اینکه شما از ان دسته باشین که پیشرفت میکنند باید به آموزش اهمیت بدهین، باید درهای ذهن خود را برای پذیرش دیدگاههای جدید و توصیه های افراد باتجربه باز بگذارین هیچ شخصی همه مهارت های دنیا را بصورت پکیج در اختیار ندارد و چقدر خوب است که شما برای یادگیری مهارت های کارآفرینی در دوره های آموزشی شرکت کنید برای کارکنان خودآموزش های لازم را مهیا کنین امکان حضور در دوره های بازاریابی را برای انها فراهم کنین اجازه بدین که انها احساس ارزشمندی کنند بزارین احساس کنند که بخشی از پروژه هستند بخشی از راه حل هستند در اینصورت کارکنان شما بهترین عملکرد خود را ارایه خواهند داد آفرهای تشویقی برای کارکنان خود ارایه دهید تا کارکنان برای رسیدن به اهداف شخصی و اهداف مجموعه بهترین عملکرد خود را به کا خود را به کار بگیرند

شروع به آموزش در ارتباط با برند سازی کنین یک برند میتواند بهتر بفروشد یک برند میتواند بیشتر بفروشد یک برند میتواند گران تر بفروشد برای برند شدن تمام انرژی خود را بزارین تا مشتریان نام شما را با به اشتراک بزارند برند شما به زبانها بیفتد و شما تبدیل به یک ترند در جامعه بشین شعبه های دوم و سوم خود را افتتاح کنین بعد از مدتی شعبه فعلی شما پاسخگوی همه مشتریان شما نخواهد بود از طرفی چون این محیط تبدیل به یک مکان معروف شده شما نمیخواهین تا جابجا بشین پس شعبه های دوم و سوم خود را افتتاح کنین افتتاح شعبه جدید باعث برند سازی میشود و در نتیجه فروش بیشتر به همراه دارد و برعکس همین فروش بعث برندسازی بیشتر میشود یک حرکت برد برد برای مدیریت کافی شاپ خو نیاز دارین تا یک نرم افزار کافی شاپ راحت در اختیار خود داشته باشین ، نرم افزار رستوران آینده راحت ترین نرم افزار کافی شاپ دنیاست ، شما به راحتی میتوانین تمامی امور خود را به نرم افزار رستوران آینده بسپارین