• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

میتوانم آنلاین گزارشات نرم افزار آرایشگاه را داشته باشم؟

میتوانم آنلاین گزارشات نرم افزار آرایشگاه را داشته باشم؟


برای داشتن گزارشات روزانه آنلاین لازم است که در نرم افزار آرایشگاه و در تنظیمات ایمیل مدیر را وارد کنید تا هر روز قبل از خروج از نرم افزار گزارشات در صورت اتصال به اینترنت به شما ایمیل شود