• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

مشتریان جلسه ای نرم افزار باشگاه بدنسازی چه کاربردی دارد؟

مشتریان جلسه ای نرم افزار باشگاه بدنسازی چه کاربردی دارد؟


برخی از مشتریان باشگاه های بدنسازی ممکن است بصورت گذری و برای یک جلسه و یا دو جلسه بخواهند از امکانات باشگاه شما استفاده کنند. در اینصورت نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی قهرمان با امکان ارایه شهریه جلسه ای و شارژی زمینه را برای حسابداری این نوع از مشتریان فراهم میکند

پس منتظر چه هستید. همین الان نرم افزار باشگاه بدنسازی قهرمان را دانلود و نصب نمایید