• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

محدود کردن بعضی سرویسها برای برخی کارکنان چگونه است؟

محدود کردن بعضی سرویسها برای برخی کارکنان چگونه است؟


به هنگام ثبت کارمندان و نیز بعدا بوسیله انتخاب لیست سرویس ها امکان تایید مجوز کارمند برای انجام سرویس خاص را در اختیار خودتان دارید. همینطور میتوانید از بخش همان سرویس خاص کارمندانی که مجاز نیستند رو تیک مجوزشون رو بردارید و غیر فعال کنید