• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

راهکارهای نرم افزاری جدید مدیریت رستوران چیست؟

سیستم های جدید رستوران چه تغییری کرده اند


همه چیز داشت عادی پیش میرفت تا بیماری عجیب کرونا تمام دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد. بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. و بسیاری نیز با رکود روبرو شدند. نه مشتری میامد و نه خبری از خرید بود. راستشمردم همه ترس از جان خود داشتند.

در این فضای ناامیدی برخی پیشتاز بودند و سعی کردند که دنبال راهکار باشند و اینجا بود که تکنولوژی به کمک آمد سیستم های دیجیتال به کمک آمدند سیستم های سفارش گیری آنلاین و غیر حضوری بسیاری به سرعت این تغییرات را در کار خود پیش بردند و برخی نیز منتظر ماندن تا ببینند چی میشود

توسعه های نرم افزاری رستوران ها در سه بخش بیشترین کمک را انجام داد. بخش سفارش گیری های آنلاین و بخش سیستم های حسابداری و بخش مدیریت مشتریان. این سه بخش در کنار هم توانستند کمک بزرگی به کسب و کار رستوران داری و کافی شاپ ها و قهوه خانه ها بکنند

نرم افزارهای عمومی سافرش گیری آنلاین رستوران ها از قهر مردم جلوگیری کردند و مشتریان با رعایت پروتوکل های بهداشتی و با حضور در منزل بدون اینکه به رستوران بروند توانستند غذا سفراش دهند. البته رستوران ها هم دیگر لازم نبود هزینه های بسیار زیادی برای دم خیابان بودن رستوران پرداخت کنند فقط اینکه در دسترس بخش زیادی از مردم باشند کافی بود و اینکه کارکنان به تعداد کافی باشند تا بتوانند همه چیز را آماده کنند

در بخش سیستم های پوز و نرم افزار های مدیریت و حسابدرای رستوران هم لازم بود مثل همیشه دیتابیس قوی و سیستم سریع و جامعی در اختیار مدیریت رستوران باشد. حال اینکه این نرم افزار ها با نرم افزارهای عمومی نمیتوانستند از یک دیتابیس بهره ببرند و با هم لینک شوند

سیستم های مدیریت مشتریان هم از قبل از کرونا و در زمان کرونا توانستند کمک بالایی به رستوران داران بکنند این سیستم ها با ارایه راهکارهای جذاب و آفرهای عالی مشتریان را در دایره مشتریان وفادار شما قرار داده و ازشون محافظت میکنند و موظب هستند که قهر مشتری و ریزش بوجود نیاید ولی همچنان سیستم های مدیریت مشتریان و سیستم های حسابداری رستوران و سیستم های آنلاین سفارش گیری بصورت جزیره های جدا از هم قرار دارند

حال اینکه بهترین راهکار این است که این سه سیستم جذاب تحت یک بستر و بصورت یکپارچه عمل کنند تا شما با گزارشات یکپارچه علاوه بر راهبری مناسب رستوران خودتان بتوانید مسیر اینده را نیز به خوبی پیش بینی و ریل گزاری کنید. بسیاری از رستوران های بزرگ و معروف سیستم های سفارش گیری و پوز و مدیریت مشتریان مخصوص خود را دارند