• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

اگر ویندوز عوض کنم با نرم افزار آرایشگاه چه کنم

اگر ویندوز عوض کنم با نرم افزار آرایشگاه چه کنم


اول از اطلاعات تون بک آپ بگیرید. برای اینکار به محل نصب شده نرم افزار آرایشگاه برید و دو فایل GahremanDBوSalonDB را کپی کرده در یک فلش مموری یا هرجای مطمعن (غیر از درایو ویندوز) نگهداری کنید و پس از نصب ویندوز دوباره نرم افزار آرایشگاه را نصب کرده دو فایل ذکر شده را سر جای قبلی برگردانید