• آدرس : تهران ، پرند 1، زون 11 ، بلوک 7 ، طبقه 2
  • تلفن:4464 912 0992

آیا نرم افزار آرایشگاه رایگان است؟

آیا نرم افزار آرایشگاه رایگان است؟


نرم افزار آرایشگاه آینده برای سالن های زیبایی کوچک که فقط دنبال نوبت دهی و صدور قبض هستند رایگان است. در واقع در این سطح نرم افزار گزارشات مالی مربوط به اشخاص و سالن را محدود کرده و شما میتوانبد کلیه امور را انجام دهید ولی گزارش مالی را باید خودتان با جمع کردن قبوض و شمردن صندوق انجام دهید و گزارشات برای شما محدود شده است.

در سطوح بعدی نرم افزار تمامی گزارشات مالی و جزئیات خرید و رفت و امد مشتریان و کارکنان و پروفایل جداگانه آنها را اریاه میدهد. والبته در سطوح بالاتر امور باشگاه مشتریان با امکان شارژ مالی کارت عضویت و آفرهای دیگر در اختیار شما قرار میگیرد