نرم افزار آینده

نرم افزار آینده را همین الان داشته باشید

دانلود نرم افزار
آیا نرم افزار آرایشگاه رایگان است؟

نرم افزار آرایشگاه آینده برای سالن های زیبایی کوچک که فقط دنبال نوبت دهی و صدور قبض هستند رایگان است. در واقع در این سطح نرم افزار گزارشات مالی مربوط به اشخاص و سالن را محدود کرده و شما میتوانبد کلیه امور را انجام دهید ولی گزارش مالی را باید خودتان با جمع کردن قبوض و شمردن صندوق انجام دهید و گزارشات برای شما محدود شده است.

در سطوح بعدی نرم افزار تمامی گزارشات مالی و جزئیات خرید و رفت و امد مشتریان و کارکنان و پروفایل جداگانه آنها را اریاه میدهد. والبته در سطوح بالاتر امور باشگاه مشتریان با امکان شارژ مالی کارت عضویت و آفرهای دیگر در اختیار شما قرار میگیرد

64325

نصب فعال

5651548

تعداد بازدید

دانلود نرم افزار آرایشگاه آینده

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

گفتگو در واتساپ